• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
 • info@contractsoft.ir  

مدیریت آنلاین صورت وضعیت ها

مدیریت صورت وضعیت قراردادها

بخش «صورت وضعیت» این سامانه جهت ثبت و کنترل و محاسبات مالی قراردادها طراحی گردیده است. جهت هر گونه پرداخت به پیمانکاران و یا دریافت مبلغ از مشتریان (اعم از پیش پرداخت، صورت وضعیت و …) می بایست از این بخش سامانه استفاده نمود. در این بخش همچنین محاسبه کسورات هر صورت وضعیت (نظیر بیمه، مالیات و …) نیز انجام شده و خالص مبلغ قابل پرداخت محاسبه و ثبت می گردد. کاربرانی که سیستم حسابداری مناسبی در سازمان خود راه اندازی نموده اند، می توانند در این بخش از نرم افزار صرفا نسبت به ثبت مبلغ صورت وضعیت های ناخالص اقدام نمایند تا کارکرد پیمانکاران که مبنای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی قراردادهای سازمان می باشد ثبت و امکان دریافت گزارشات پیشرفت در سامانه برقرار باشد.

 1. امکانات بخش صورت وضعیت:
   امکان ثبت اطلاعات صورت وضعیت ناخالص (کارکرد) پیمانکاران در سیستم
   محاسبه مبلغ کسورات متعلقه به هر صورت وضعیت (بیمه، مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده، حسن انجام کار، جرایم و …) و نتیجتا محاسبه و ثبت خالص مبلغ پرداختی
   ثبت اطلاعات چک ویا شماره حواله پرداختی به پیمانکاران
   محاسبه و ارائه درصد پیشرفت فیزیکی و مبلغ کارکرد پیمانکاران
   امکان لینک شدن بخش «صورت وضعیت» با بخش «صدور صورتحساب» جهت محاسبه مبلغ فاکتور ( به عبارت دیگر این نرم افزار از طریق ثبت تعرفه خدمات و احجام کاری امکان محاسبه مبلغ ناخالص فاکتور برای مشتری را در بخش دیگری از نرم افزار داشته که مبلغ محاسبه شده با بخش صورتوضعیت لینک می گردد)
   امکان دریافت گزارش خلاصه وضعیت مالی و مانده حساب قرارداد ها
   امکان دریافت گزارش تفصیلی لیست پرداخت های هر قرارداد به همراه محاسبات کسورات قرارداد
   امکان دریافت گزارش از وضعیت مالی قراردادها با فیلترینگ متنوع و دریافت خروجی اکسل
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟