• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
 • info@contractsoft.ir  

تضامین قراردادها

ضمانت نامه 2 ساله

در چند سال اخیر بحث تضامین قراردادها و ضمانت نامه ها بسیار داغ شده و در زمان حال برای هر مورد از معاملات یا قرارداد ها ضمانت نامه های مختلفی گرفته می شود یکی از تضامین در هنگام خرید وسایل داده می شود که آن ضمانت محصولات مختلف است مثل ضمانت نامه گوشی موبایل یا لوازم منزل مثل ضمانت نامه 2 ساله یخچال می باشد.

در حال حاضر ما می خواهیم در مورد ضمانت نامه هایی صحبت کنیم که حول محور قرارداد جریان دارند البته خرید نیز یک نوع قرارداد لفظی محسوب می شود ولی به خاطر عدم بروز برداشت های اشتباه از الفاظ بین دو طرف معامله باید قرارداد به صورت مکتوب باشد

                                                                                                    ضمانت نامه قرارداد 

انواع ضمانت نامه

1. ضمانت نامه بانکی

در قرارداد با نامه رسمی که کارفرما با اشاره به قرارداد منعقده بین شما و خودش به بانک مورد نظر شما درخواست صدور تضامین قراردادها را می دهد و این ضمانت نامه دارای تاریخ اعتبار می باشد و پس از سررسید آن مقدار وجه مسدود شده در بانک به حساب پیمانکار بازگشت داده می شود (برخی از بانک ها بنا به مقدار گردش حساب شما و تعدد ضمانت نامه های دریافت شده از آنها مقدار مبلغ مسدودی را بعضاً تا 10% کاهش می دهند)

                                
  2. ضمانت نامه ملکی
  در برخی معاملات پیمانکار می تواند به جای پرداخت نقد یا ضمانت نامه بانکی سند ملک خود را به عنوان ضمانت نزد کارفرما قرار دهد که با توافق طرفین امکان پذیر می باشد. برای این کار در زمانی که کارفرما شخص حقوقی باشد باید برای کارشناسی ملک از مرجع قانونی استعلام گردد و ورود کارشناس برای کارشناسی ملک باشد صورت پذیرد.
                                                             

  3. ضمانت نامه سفته

  در این نوع ضمانت دیگر نیاز به مرجع قانونی برای تأیید ضمانت نامه نمی باشد و با توافق طرفین قرارداد و تأیید مدیر عامل کارفرما پیمانکار باید معادل مبلغ تضمین، سفته در وجه کارفرما ارائه کند.

  4.ضمانت نامه چک

  در این نوع ضمانت نیز به صورت سفته عمل می شود و مبلغ تضمین را به صورت چک در وجه کارفرما صادر شده و پس از پایان قرارداد به پیمانکار مسترد می گردد.

                                                چک ضمانت نامه قرارداد

  5. ضمانت نامه نقدی

  بیشتر در قرارداد های خرد و متوسط، ضمانت نامه را به صورت نقدی که بین 5% تا 10% مبلغ قرارداد می باشد به حساب کارفرما واریز می شود و کارفرما پس از پایان قرارداد مبلغ ضمانت نامه را به حساب پیمانکار مسترد می کند.

                                                            ضمانت نامه قرارداد نقدی

  6. ضمانت نامه از محل مطالبات پیمانکار

  این مورد خیلی کم اتفاق می افتد و با توافق طرفین قرارداد از هر محل مطالبات قبلی پیمانکار، مبلغی را به عنوان تضمین قرارداد جدید کسر می کنند و در پایان قرارداد به پیمانکار پرداخت می کنند.

نگران نباشید در طول زمانی که در قرارداد ها ضمانت نامه اخذ شده به ندرت اتفاقافتاده که کارفرما به دلیلی ضمانت نامه پیمانکار را ضبط کند و در اکثر مواقع پس از اتمام قرارداد و تحویل آن ضمانت نامه ها آزاد شده و یا به حساب پیمانکار بازگشت داده شده اند

                                                            بازگشت وجه ضمانت نامه قرارداد


ضمانت نامه ها نه تنها در قرارداد بلکه قبل و بعد از قرارداد نیز کاربرد دارند و براساس حجم و نوع معاملات در بخش ها و انواع مختلف تقسیم بندی می شوند که در زیر به آنها می پردازیم

انواع تضامین قراردادها در قراردادهای پیمانکاری

1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه:

برای برگزاری یک مناقصه چندین نفر و بعضاً چند اداره از یک سازمان دخیل هستند و همان طور که می دانید برگزاری آن نیازمند هزینه می باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه به این خاطر دریافت می شود که افراد شرکت کننده در مناقصه در صورت برنده شدن در آن نتوانند به راحتی از انعقاد قرارداد سر باز زده و یا قیمت پیشنهادی خود را تغییر دهند که در صورت بروز این اتفاق مبلغ ضمانت نامه به نفع مناقصه گذار ضبط می گردد.

2. ضمانت نامه انجام تعهدات:

این نوع ضمانت جهت انجام تعهدات در قرارداد دریافت می شود و در اکثر قراردادها پس از خاتمه قرارداد، پیمانکار درخواست آزاد سازی ضمانت نامه را می دهد و مبلغ آن مسترد می گردد. به ندرت اتفاق می افتد که در قرارداد های که یکطرفه از جانب کارفرما به دلیل عدم کفایت پیمانکار در انجام تعهدات قرارداد فسخ می گردد مبلغ ضمانت نامه به نفع پیمانکار ضبط می گردد.

3. ضمانت نامه پیش پرداخت:

در قرارداد های بزرگ برای پرداخت پیش پرداخت نیز ضمانت نامه گرفته می شود که معمولاً 25% مبلغ قرارداد می باشد. این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد قبل از پرداخت پیش پرداخت از پیمانکار مطالبه می شود. تا پایان مدت قرارداد این ضمانت نامه معتبر می باشد و پس از مستهلک شدن مبلغ پیش پرداخت در پرداخت های بعدی پیمانکار این ضمانت نامه آزاد می شود.


4. ضمانت نامه حسن انجام کار:

در قرارداد ها معمولاً از هر پرداخت پیمانکار مبلغی را (10%) بابت حسن انجام کار (وجه الضمان) کسر می کنند که خود نوعی ضمانت محسوب می شود و پس از پایان قرارداد در مقابل ارائه مفاصا حساب بیمه از جانب پیمانکار به ایشان پرداخت می گردد.

در نرم افزار مدیریت قرارداد ها می توانید انواع این ضمانت نامه ها را ثبت نمایید و در قسمت های مختلفی از آنها گزارش بگیرید. کنترل و مدیریت موارد بالا که به آنها اشاره شد مهم ترین و حیاتی ترین مشکل هر کارشناس مالی و یا قراردادها می باشد که باید تاریخ تحویل یا اعتبار هر ضمانت نامه را به خاطر داشته باشد یا شخص دریافت کننده باید ضمانت گذار را با نامه ای به بانک معرفی نماید که در آن اطلاعات قرارداد و اطلاعات مربوط به ضمانت گیرنده مشخص شده باشد.

تمامی این اطلاعات به همراه تاریخ هایی پایان اعتبار تضامین بسیار وقت گیر می باشند، البته باید به این نکته اشاره کنم که به خاطر کند بودن مراکز دولتی و بانک ها باید کارشناسان حتماً چند روز قبل از پایان اعتبار تضامین اقدام به تمدید آن نمایند و یا چند روز قبل از پایان قرارداد باید درخواست مفاصا حساب را از پیمانکار نمایند.

از مشکلات عدیده ای که در این باره وجود دارد این است که، به علت تعداد زیاد قراردادها در سازمان های بزرگ و کوچک گاها دریافت ضمانت نامه از پیمانکار فراموش می شود و یا در صورت تمدید و یا ثبت الحاقیه و متمم قرارداد باید ضمانت نامه نیز تمدید گردد و از آزاد سازی ضمانت نامه قبل از پایان قرارداد جلوگیری گردد.

کنترل این اطلاعات از عهده شخص یا کارشناسان یک سازمان خارج است و در بلند مدت به معضل بزرگی تبدیل می گردد و این مشکل به کارشناسان و مسئولین باز نمی گردد. با خرید نرم افزار مدیریت قراردادها می توانید تمامی هشدارهای سامانه را اعم از هشدارهای سررسید اعتبار تضامین به انواع مختلف دریافت نمایید.


سوالات:

 1. آیا امکان بارگذاری تضامین مختلف در نرم افزار مدیریت قراردادها وجود دارد ؟
   بله شما میتوانید ضمانت نامه ها را برا ساس موارد زیر بارگذاری نمایید.
  1. ضمانت نامه حسن انجام کار
  2. ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  3. ضمانت نامه پیش پرداخت
  4. و......
 2. برای ضمانت نامه نیازمند بارگذاری تصویر در نرم افزار هستیم آیا این امکان وجود دارد؟
   بلی در سامانه قراردادها ماژول قدرتمند بارگذاری اسناد وجود دارد که می توانید در هر مرحله از قرارداد اعم از بارگذاری هر ضمانت نامه اطلاعات و تصویر آن ضمانت نامه را نیز بارگذاری نمایید.
 3. آیا گزارشی برای تعداد ضمانت نامه دریافت شده و مبلغ آن نیز وجود دارد؟
   بلی در قسمت گزارشات می توانید گزارش های مختلفی از ضمانت نامه های مختلف دریافت نمایید که با فیلتر های زیر نمایش داده می شود
  1. تاریخ دریافت
  2. نام قرارداد ضمانت نامه
  3. شماره قرارداد ضمانت نامه
  4. طرف قرارداد( که تمامی ضمانت نامه های دریافت شده از طرف قرارداد را به شما نمایش میدهد)
  5. ضمانت نامه های قرارداد های هزینه ای و درآمدی به تفکیک گرفته می شود.
  6. وضعیت ضمانت نامه(مسترد شده، اعتبار گذشته، فعال و ...)
 4. آیا می شود از گزارشات ضمانت نامه ها خروجی گرفت؟
   اگر منظور شما از خروجی فایل های دیگری مثل Excell یا pdf می باشد باید خدمت شما عرض کنم که بله این امکان وجود دارد که بتوانید اکثر فایل های خروجی مورد نیاز در سازمان ها را دریافت نمایید.
 5. آیا قبل از پایان زمان اعتبار ضمانت نامه قرارداد ها نیز به ما هشدار می دهد؟
   بلی می توانید در تنظیمات مشخص نمایید که چند روز قبل از سررسید اعتبار تضامین به شما آلارم ها را به صورت ایمیل، پیامک، کارتابل داخلی به شما ارسال نماید
 6. آیا می توان برای تضمین موارد متنوعی را در سامانه ثبت کرد؟
   بلی همانطور که در بالا به انها اشاره شد میتوانید ضمانت نامه های هر قرارداد را به هر تعداد که باشند به انواع مختلف که در زیر به آنها اشاره شده ثبت نمایید.
   1. ضمانت نامه بانکی
   2. ضمانت نامه ملکی
   3. ضمانت نامه سفته
   4. ضمانت نامه چک
   5. ضمانت نامه نقدی
   نکته: در قراردادی که ضمانت نامه از محل مطالبات پیمانکار تامین میگردد فقط درصد آن مهم است و در صورت وضعیت ها محاسبه میگردد.

لینک های مرتبط

چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟